Pure ไส้กรอง Activated Carbon Post

Specification

ไส้กรองโพสแอ็คติเวทคาร์บอนอัดแท่ง
ความละเอียดในการกรอง 0.3 ไมครอน ทำการดูดจับสารเคมี กลิ่น สี คลอรีน ที่ตกค้างรวมทั้งโลหะหนักต่างๆ
เช่น ตะกั่ว ทองแดง ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก สารไฮโครคาร์บอน (สารก่อมะเร็ง) โด้อย่างมีประสิทธิภาพ 99.99%

*** อัตราการกรอง 150-250 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)

*** ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี

ใช้ได้กับสินค้ารุ่น :  FT216, FT220