Glory เครื่องนับธนบัตร รุ่น GFB-830

Specification :
 • เครื่องทำด้วยวัสดุที่กันความร้อนและมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับการตรวจนับ
 • จอแสดงผลการทำงานแบบ LED จะแสดงผลการนับรวมได้ 4 หลักและแสดงจำนวนตั้งนับได้ 3 หลัก
 • ตรวจธนบัตรซ้อนโดยสามารถตั้งได้ทีละระดับหรือแบบอัตโนมัติ (AUTO)
 • ตั้งฟังก์ชันการนับแบบอิสระต่อเนื่อง หรือนับแบบกำหนดจำนวนได้
 • จอแสดงผลแบบ LED จะแสดงผลที่นับได้ 4 หลัก และแสดงจำนวนตั้งนับ 3 หลัก
 • นับธนบัตรไทยและต่างประเทศรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 • ตั้งความเร็วนับ 4 ระดับ 500, 1,000, 1,500, 1,800 ฉบับ/นาที
 • ระบบการตรวจสอบธนบัตรปลอม : ระบบแสงอัลตราไวโอเลต (UV) / ระบบหมึกพิมพ์แม่เหล็ก (MG)
 • อัตราความเร็วในการนับ : 500, 1,000, 1,500, 1,800 ฉบับ/นาที
 • ความจุช่องป้อนธนบัตรสูงสุด : 300 ฉบับ
 • ความจุช่องคืนธนบัตรสูงสุด : 200 ฉบับ
 • แรงดันไฟ : 220 โวลต์
 • ความถี่กระแสไฟฟ้า : 50 เฮิร์ซ
 • ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 27.5 × 23.5 × 23 ซม.
 • น้ำหนัก : 6 กก.