Glory เครื่องฝากเหรียญอัตโนมัติ QuickChange™

Specification :
  • ความเร็วในการฝากเหรียญ 2,500 เหรียญ/นาที
  • สาขาได้ประโยชน์จากการนำเหรียญที่มักขาดแคลนไปหมุนเวียนใช้ได้
  • หากใส่เหรียญปลอมระบบจะตรวจสอบและแยกออกมาทันที
  • สามารถใส่เหรียญหลากหลายชนิดราคาลงในเครื่องเพื่อนำฝากได้
  • เหรียญที่ถูกนำฝากจะถูกแยกลงในช่องเก็บแบ่งตามชนิดราคา
  • ความจุ 12 ถุง ใส่เหรียญได้สูงสุด 10,000 เหรียญ/ถุง
  • ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) 25.1 in x 41.1 in x 63.8 นิ้ว