HIP Car park System Model CMHD223


ไม้กั้นรถ (Carpark)

คุณภาพที่บริษัทชั้นนำ โรงแรม โครงการต่าง ๆ เลือกใช้ โดย ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ  (Carpark) เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเปิดเป็นไม้กั้นอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจสินค้าจากทาง HIP ที่ได้มาตรฐานสากล HIP เป็นหนึ่งด้านสินค้าและบริการครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ..