Master Lock กระเป๋า 1458

Master Lock กระเป๋า 1458 Security System

Specification
  • กระเป๋าถือน้ำหนักเบาสำหรับทีมบำรุงรักษา
  • ช่องเก็บโปร่งใสแยกกันสำหรับการจัดกลุ่มอุปกรณ์ล็อคได้อย่างมีประสิทธิภาพ