OKI Dot Matrix Printer 24 PIN เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 24 เข็ม รุ่น ML791 PLUS

 

ด้วยการทำงานที่รวดเร็วและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์  136 คอลัมน์แบบ 24 เข็มรุ่น ML791 Plus กระดาษได้สูงสุดถึง 5 สำเนาพร้อมกัน ด้วยประสิทธิภาพการทำงานสูงและพิมพ์งานปริมาณมาก เหมาะกับอุตสาหกรรมค้าปลีกและอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆ

  • หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มที่มีประสิทธิภาพให้ตัวอักษรมีความละเอียดและคมชัด
  • รองรับกระดาษต่อเนื่องหลายแผ่น (1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา)
  • ผ้าหมึก 4 ล้านตัวอักษรที่สามารถเปลี่ยนง่าย
  • พิมพ์ที่ความเร็วสูงสุด 473 ตัวอักษร
  • รองรับชุดคำสั่งพิมพ์ IBM และ Epson
  • เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ใช้พลังงาน 1.5 W ในโหมด Sleep
  • ระยะฉีกกระดาษต่ำและปรับตำแหน่งอัตโนมัติช่วยลดการสิ้นเปลืองกระดาษ
  • สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม ชุดหนามเตยดึงกระดาษจากด้านล่างหรือด้านบนได้เพื่อป้อนกระดาษได้จากสองทางเดินกระดาษพร้อมกันหรือรองรับกระดาษและฉลากที่มีน้ำหนักมาก
  • พิมพ์บาร์โค้ดและแบบอักษรที่สามารถปรับขนาดได้
  • รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB และ Parallel, สามารถเชื่อมต่อแบบ RS232 และ Network (อุปกรณ์เสริม)