OKI Dot Matrix Printer 24 PIN เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 24 เข็ม รุ่น ML5791

 

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 24-pin ML5791 รองรับกระดาษหลากหลายชนิด ใช้พลังงานต่ำ ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 576 ตัวอักษรต่อวินาที และสามารถจัดการสื่อที่มีปริมาณมาก เหมาะสำหรับการรองรับงานจำนวนมาก

 • พิมพ์ได้สูงสุด 576 ตัวอักษรต่อวินาที
 • รองรับชุดคำสั่งพิมพ์ Epson LQ, IBM PPR และ IBM AGM ได้
 • พิมพ์กระดาษต่อเนื่องแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นได้สูงสุด 6 สำเนา
 • ทางเดินกระดาษ 4 ทางสำหรับกระดาษแผ่นเดียวและกระดาษต่อเนื่อง
 • กระดาษต่อเนื่องความกว้าง 76.2 – 406.4 mm
 • แผงควบคุมใช้งานง่าย
 • หัวเข็มแบบ 24 เข็มที่ให้ตัวอักษรมีความละเอียดและคมชัด
 • แบบอักษรที่ปรับได้ช่วยเพิ่มความเร็วและผลผลิต
 • มีแบบอักษรที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์, บาร์โค้ดและแบบอักษรที่สามารถปรับขนาดได้
 • ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) 25,000 ชั่วโมง
 • ตลับผ้าหมึก 13 ล้านตัวอักษรที่ใช้งานได้นาน ช่วยลดต้นทุน
 • ใช้พลังงาน 1.5 W ในโหมด Sleep