OKI Dot Matrix Printer 24 PIN เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 24 เข็ม รุ่น ML390T PLUS

 

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 80 คอลัมน์ หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มรุ่น ML390T Plus ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้เพื่อทำรายการข้อมูลและกระดาษต่อเนื่องแบบหลายแผ่น ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมในบริษัทที่ต้องการการพิมพ์ที่มีคุณภาพมาก

ให้ผลผลิตคุณภาพสูงเพื่อทำงานในบริษัทที่ต้องการการพิมพ์ที่มีคุณภาพมาก เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 136 คอลัมน์รุ่น ML390T Plus รองรับการพิมพ์กระดาษแบบแผ่นเดียว, ฟอร์มรายการข้อมูลและกระดาษต่อเนื่องหลายแผ่น ทั้งยังเหมาะสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จ, ใบแจ้งค่าใช้จ่าย, เอกสารใบจัดซื้อ, รายงานและสเปรดชีทในร้านค้าปลีก, การผลิต และบริษัทเชิงพาณิชย์อื่นๆ เครื่องพิมพ์แบบ 24 เข็มสามารถผลิตงานคุณภาพสูงได้ถึง 5 สำเนาพร้อมกัน

  • ความเร็วสูงสุดถึง 390 ตัวอักษรต่อวินาที (cps)
  • รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB และ Parallel, สามารถเชื่อมต่อแบบ RS232 และ Network (อุปกรณ์เสริม)
  • รองรับชุดคำสั่งพิมพ์ OKI MICROLINE, IBM และ Epson
  • รองรับกระดาษต่อเนื่องหลายแผ่น (1 ต้นฉบับ+ 4 สำเนา)
  • สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม สำหรับกระดาษม้วน (Roll Paper Stand) เพื่องานพิมพ์ที่ต้องการความต่อเนื่อง เช่นรายการผู้โดยสาร, บันทึกการโทรและบันทึกข้อมูล
  • หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มที่ให้ตัวอักษรมีความคมชัด
  • ตลับผ้าหมึก 2 ล้านตัวอักษรที่สามารถเปลี่ยนได้ง่าย
  • พิมพ์บาร์โค้ดและแบบอักษรที่สามารถปรับขนาดได้
  • เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โหมด Sleep ใช้พลังงานเพียง 1.5 W
  • ระยะฉีกกระดาษต่ำและปรับตำแหน่งอัตโนมัติช่วยลดความสิ้นเปลือง