OKI Mono Laser Printer เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น B840DN

 

 • เหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสารทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบขนาด A3 ราคาไม่แพง เครื่องพิมพ์ B840 ให้ความสะดวกสบายด้วยการรองรับกระดาษขนาดใหญ่ด้วยความเร็วสูง ใช้งานได้หลากหลาย และเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์ขนาด A4, เทคโนโลยีดิจิตอล LED ให้ความคมชัดด้วยความละเอียด 1,200 x 1,200 และความจุผงหมึกพิมพ์สูง, ให้ผลงานที่ยอดเยี่ยม และระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 40 ppm สำหรับ A4 และ 22 ppm สำหรับ A3
 • การพิมพ์หน้าแรกน้อยกว่า 5 วินาที
 • หน่วยประมวลผล 533 MHz และหน่วยความจำ RAM 128 MB
 • คมชัดด้วยการพิมพ์ที่มีความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi
 • รองรับสื่อสิ่งพิมพ์หลายขนาด ตั้งแต่ A6 ถึง A3 และน้ำหนักกระดาษได้สูงสุดถึง 200 gsm
 • การพิมพ์สองหน้าแบบมาตรฐาน
 • ความจุกระดาษได้สูงสุดถึง 1,690 แผ่น
 • รองรับชุดคำสั่งพิมพ์แบบ PCL/Postscript ในทุกแพล็ตฟอร์ม
 • ความจุหมึกพิมพ์สูงถึง 20k
 • ใช้พลังงานต่ำ เพียงแค่ 1.2 วัตต์ในโหมด Sleep
 • รองรับปริมาณการพิมพ์สูงสุดถึง 100k ต่อเดือน
 • Secure Print ป้องกันเอกสารและข้อมูลสำคัญ
 • PrintSuperVision การจัดการและตรวจสอบเครื่องพิมพ์จากทางไกล