Oki Printer Dot Matrix Model ML-5790

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ความเร็วสูง 80 คอลัมน์แบบ 24 เข็ม รุ่น ML5790 สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 6 สำเนาพร้อมกันและความเร็วการพิมพ์สูงสุด 576 ตัวอักษรต่อวินาที ให้ผลผลิตและการดำเนินงานที่รวดเร็ว

 

ผลผลิตความเร็วสูง – ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 576 ตัวอักษรต่อวินาที

การทำงานที่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงดอทเมตริกซ์  ML5790 สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 576 ตัวอักษรต่อวินาที ด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพ รองรับชุดคำสั่งพิมพ์ที่หลากหลาย เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีติดขัดแทนที่เครื่องพิมพ์ที่ช้าหรือไม่สามารถทำงานได้

 • พิมพ์ได้สูงสุด 576 ตัวอักษรต่อวินาที
 • รองรับชุดคำสั่งพิมพ์ Epson LQ, IBM PPR และ IBM AGM ได้
 • ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) 25,000 ชั่วโมง

ผลผลิตคุณภาพสูง – เอกสารพิมพ์ด้วยหัวพิมพ์ 24 เข็มให้คุณภาพสูงและมีความเป็นมืออาชีพ

เหมาะสำหรับเอกสารข้อมูลลูกค้า ทั้งใบเสร็จ, ใบแจ้งค่าใช้จ่าย, รายการส่งสินค้า และสเปรดชีทสำหรับกระดาษต่อเนื่องแผ่นเดียวหรือหลายแผ่น เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ML5790 ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและมีความเป็นมืออาชีพ

 • หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มที่ให้ตัวอักษรมีความละเอียดและคมชัด
 • แบบอักษรที่ปรับได้ช่วยเพิ่มความเร็วและผลผลิต
 • มีแบบอักษรที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์, บาร์โค้ดและแบบอักษรที่สามารถปรับขนาดได้

รองรับสื่อหลากหลายรูปแบบ – จัดการสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

สามารถพิมพ์เอกสารคุณภาพสูงพร้อมกันได้ ทั้งกระดาษต่อเนื่องแบบหลายแผ่นหรือแผ่นเดียวสูงสุดถึง 6 สำเนา เครื่องพิมพ์ ML5790 ผลิตทั้งกระดาษแผ่นเดียวหรือกระดาษต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย ทางเดินกระดาษส่วนบน, ส่วนล่าง และด้านหลัง รวมทั้งมีเฟืองขับแบบหนามเตยที่สามารถป้อนกระดาษได้จากด้านหน้าหรือด้านหลัง รองรับกระดาษหลายประเภท สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเฟืองขับแบบหนามเตยแบบดันและแบบดึงเพื่อป้อนกระดาษได้จากสองทางเดินกระดาษพร้อมกันหรือหรือรองรับกระดาษและฉลากที่มีปริมาณมาก

 • พิมพ์กระดาษต่อเนื่องแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นได้สูงสุด 6 สำเนา
 • ทางเดินกระดาษ 4 ทางสำหรับกระดาษแผ่นเดียวและกระดาษต่อเนื่อง
 • สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม สำหรับกระดาษม้วน (Roll Paper Stand) เพื่องานพิมพ์ที่ต้องการความต่อเนื่อง เช่นรายการผู้โดยสาร, บันทึกการโทรและบันทึกข้อมูล

คุ้มค่าและใช้งานง่าย – คุณสมบัติประหยัดพลังงาน และแผงควบคุมที่ใช้ง่าย

มาพร้อมกับผ้าหมึกที่ใช้งานได้นาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ ML5790 มีการใช้พลังงานต่ำสุดและทำให้ต้นทุนการพิมพ์ต่ำที่สุด ขณะที่สะดวกในการใช้งานและเพิ่มปริมาณผลผลิต

 • ตลับผ้าหมึก 8 ล้านตัวอักษรที่ใช้งานได้นาน ช่วยลดต้นทุน
 • ใช้พลังงาน 1.5 W ในโหมด Sleep
 • แผงควบคุมที่ใช้ง่าย

Specifications >>ML5790 Brochure