Panasonic เครื่องซักผ้า 2 ถัง ฝาบน รุ่น NA-W1200EHRC (ขนาด 12 กก.)

ระบบควบคุมการทำงาน Manual
ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง (มม.) 880 x 585 x 1,058
น้ำหนักรวม (กก.) 36
ปริมาณความจุผ้าที่ซัก (กก.) 12
ไฟฟ้า AC (โวลต์ / เฮิร์ต) 220/50
ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลิตร) 83
โปรแกรมเลือกการซัก ซักถนอมผ้า
ซักปกติ
ระบบ Powerful Wave Pulsator จานซักครีบสูง 6 แฉก
ซักผ้านวม
Super Wash
ระบบแช่สลับซัก
เลือกเวลาการซัก (ต่อรอบ) สูงสุด 45 นาที
Super Air Dry
ฝา Air Dry
เลือกเวลาการปั่น (ต่อรอบ) สูงสุด 10 นาที
ระดับน้ำ สูงมาก
สูง 82
กลาง 72
ต่ำ 67
ต่ำมาก 53
ความเร็วรอบขณะปั่น (รอบ / นาที) 1,400
ถุงกรองเศษด้าย
อุปกรณ์ป้องกันไฟเกิน
ฐานตั้งเครื่องซักผ้า
ที่ปรับทางน้ำเข้าถังซักและถังปั่น
อุปกรณ์ป้องกันหนู
ตัวถังปลอดสนิม
ตัวถังป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
ฝาถัง ฝาทึบสีเทา
สี เทา