Panasonic โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ KX-TS820MX

Specification

• ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ
• โทรออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว 10 หมายเลข
• ปุ่ม Navigator
• สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
• ปรับโทรศัพท์ได้ 2 ระดับ
• สายโทรศัพท์ยาว 39 cm.
• ล็อคและจำกัดหมายเลขโทรออก
• สามารถใช้ได้ Tone Pluse
• มีไฟแสดงขณะมีสายโทรเข้า
• ปุ่มโทรทวนซ้ำ