Panasonic Analog Phone 1 Line 12 Key รุ่น KX-AT7730X

 

- จอแสดงผล 1 บรรทัด 16 ตัวอักษร

- สนทนาได้โดยไม่ต้องยกหู

- ปุ่มสายนอกโปรแกรมได้พร้อมไฟ LED 12 ปุ่ม แสดงสถานะสายนอกหรือ สายใน หรือ ปุ่มสายด่วน

- ปรับระดับเสียงลำโพง,ปรับระดับเสียงหูฟัง

- ปุ่มเรียกใช้งานง่าย ตามคุณสมบัติ เช่น ปุ่ม Conferenceค้นหาสะดวกด้วยปุ่ม Navigator,

- ปรับระดับเสียงกริ่ง,ปรับระดับความชัดของหน้าจอ

- รับสายภายนอกอัตโนมัติ

- ตัดเสียงพูดเข้าไมโครโฟน

- สามารถต่อชุดหูฟังภายนอกได้

 

รายละเอียด

 • ปุ่ม Call Forwarding / Do Not Disturb ทำการโอนสายที่เรียกไปยังเครื่องโทรศัพท์อื่นโดยอัตโนมัติ
 • ปุ่ม Conference สำหรับทำการประชุมหลายคู่สาย-ปุ่ม Intercom ใช้สำหรับทำการโทรหรือรับสายภายใน
 • ปุ่ม Flash / Recall ใช้สำหรับทำการเคลียร์สายโดยไม่ต้องวางหูก่อน แล้วทำการต่อสัญญาณโทรให้ใหม่
 • ปุ่ม Auto Answer / Mute สำหรับทำการรับสายภายใน/สำหรับฟังเสียงคู่สนทนา-ปุ่ม Headset Jack สามารถทำการสนทนาได้ขณะที่คุณทำงานอื่น
 • ปุ่ม Hold ทำการพักสาย-ปุ่ม Speakerphone ไม่ต้องยกหู-จอแสดงผล LCDขนาด 16 ตัวอักษร จำนวน 1 บรรทัด
 • ไฟ Incoming Call/Messag -ปุ่ม Message ใช้กำหนดแจ้งไฟฝากข้อความทิ้งไว้ หรือตอบกลับถึงเครื่องภายใน
 • ปุ่ม Transfer ใช้สำหรับทำการโอนสายไปยังเครื่องภายในอื่น

ชุดโทรศัพท์พื้นฐานแบบอนาล็อกคีย์(APT)

 • จอแสดงผล 1 บรรทัด 16 ตัวอักษร
 • ปุ่มสายนอกโปรแกรมได้พร้อมไฟ LED 12 ปุ่ม
 • เรียกใช้งานคุณสมบัติสำหรับหน้าจอ LCD ด้วย ปุ่ม Navigator
 • สนทนาโดยไต้องยกหูด้วย ปุ่ม Navigator
 • ปรับระดับเสียงชุดลำโพงด้วย ปุ่ม Navigator
 • ปรับระดับเสียงหูโทรศัพท์ด้วย ปุ่ม Navigator
 • ปรับระดับเสียงกริ่ง ด้วยสวิทซ์เลื่อน
 • ปรับความคมชัดของหน้าจอด้วย ปุ่ม Navigator
 • มีไฟแสดง Incomeing Call / Message
 • โทรออกด้วยเสียง (Voice Call)
 • สามารถใช้ร่วมกับชุดหูฟังภายนอก