Plantronics Corded Headset T20

Plantronics Corded Headset T20 OFFICE AUTOMATION

Plantronics  T20 Headset Telephone

เครื่องโทรศัพท์พร้อมชุดหูฟังระบบ Analog แบบ 2 สาย สำหรับผู้บริหาร ติดตั้งง่าย คุณภาพเสียงคมชัด ทำการประชุมทางโทรศัพท์ได้พร้อมกัน 3 สาย

Product Features

  • ชุดหูฟังดีไซน์เรียบหรู สามารถปรับเปลี่ยน ได้ทั้งแบบคาดศีรษะและเกี่ยวหู สวม สบายแม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  • โอนสายได้ โดยปรับระยะเวลาการโอนสายให้เหมาะกับตู้สาขาได้ทุกยี่ห้อ
  • สัญญาณไฟแสดงการใช้งาน
  • พักสายโดยได้ยินเสียงคู่สนทนาพร้อมสัญญาณไฟแสดง
  • โทรซ้ำหมายเลขสุดท้ายได้
  • Package พร้อมขาตั้งสำหรับแขวนหูฟัง
Specification

Datasheet : 398975772-t20_eng