วิธีดูแลรักษาเครื่อง Printer Inkjet ให้ใช้ได้นาน

เครื่อง Printer Inkjet นั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานเอกสาร ทีหลายๆคนขาดไม่ได ้ดังนั้น วันนี้เราจึงมี 7 วิธี
แนะนำการดูแลรักษาเครื่อง

1. ดูแลหัวพิมพ์ให้สะอาดอยู่เสมอ : การรักษาความสะอาดหัวพิมพ์ของ printer เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้เกิดการอุดตันของ
หัวพิมพ์ได ้ เพราะบางครั้ง น้ำหมึกบางส่วนอาจเกิดการตกค้างแล้วไหลไปจับกันเป็นคราบที่หัวพิมพ์ ให้เช็ดทำความสะอาดบริเวณหัวพิมพ์ด้วย cotton buds ห้ามใช้กระดาษชำระและแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

2. ไม่ควรทิ้งไว้นานๆ โดยไม่ปริ้นเลย : การนำ printer ออกมาใช้งานเป็นระยะๆ ช่วยป้องกันไม่ให้หมึกแห้งเป็นคราบติดอยู่
ภายในท่อฉีดนํ้ำหมึก ซึ่งแนะนำอาทิตย์ละครั้ง

3. หลีกเลี่ยงน้ำหมึกคุณภาพต่ำ : การใช้น้ำหมึกคุณภาพต่ำนั้น สามารถใช้พิมพ์ได้เหมือนกันแต่ก็จะทำให้หมึกพิมพ์ของเรานั้น
อุดตันหรือเสียไดง่ายครับ

4. การเก็บรักษาให้ห่างจากฝุ่น : ควรมีผ้าคลุมกันฝุ่น printer ไว้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้เข้ามาไปในเครื่อง

5. การทำความสะอาดลูกกลิ้งหมุนกระดาษ (Rollor) : ฉีดน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียให้หมาดๆ ใส่
กระดาษหนาๆแล้วจึงนำเข้าไปใน printer และนำกระดาษออกมา ทำอย่างน้อยประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นให้ใช้กระดาษธรรมดาป้อนเข้าไป และนำออกมาเพื่อซับลูกกลิ้งหมุนกระดาษให้แห้ง

6. การปิดเครื่องอย่างถูกต้อง : การปิดเครืองด้วย switch ของ printer จะทำให้printer มีการทำความสะอาดหัวพิมพ์และเก็บตลับหมึกเข้าที่ก่อนตัดไฟเข้าเครื่อง จึงเป็นการทำให้printer ถูกปิดลงอย่างถูกต้อง

7. อัพเดทไดร์เวอร์อยู่เสมอ : การอัพเดทนั้นมักจะมีคุณสมบัติใหม่ๆของซอร์ฟแวร์ทีช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ให้กับเครื่อง printer เสมอ

ขอบคุณแหล่งข้อมมูลอ้างอิง : ITNEWS4U