Power Bank เครื่องนับเหรียญ รุ่น CS-8

Specification :
  • หน้าจอแสดงผล LED แสดงจำนวนที่นับได้ 4 หลัก
  • สามารถนับและคัดแยกเหรียญบาทไทยทุกชนิดในขนาดต่างๆ ได้พร้อมกัน
  • ความเร็วในการนับ 270 เหรียญ/นาที
  • สามารถเลือกตั้งค่าจำนวนนับได้ มีช่องแยกกล่องลิ้นชักรับเหรียญ 8 ช่อง
  • มีฟังก์ชันการนับได้ 3 แบบ คือ นับแบบจำนวนรวม นับแบบตั้งจำนวนนับและสามารถเลือกตั้งค่าจำนวนนับได้
  • ความจุช่องป้อนเหรียญสูงสุด 500 เหรียญ (ขึ้นอยู่กับชนิดของเหรียญ)
  • ความจุของกล่องลิ้นชักรับเหรียญ 80 ถึง 200 เหรียญ (ขึ้นอยู่กับชนิดของเหรียญ)