Pure Ion Exchange Resin ไส้กรอง รุ่น 503

SPECIFICATIONS

ไส้กรองเรซิ่น (Resin Filter)

  • ทำการปรับสภาพน้ำกระด้างให้อ่อนลง และช่วยดักจับ สารโลหะหนัก เช่น สารรตะกั่ว แคดเมี่ยม และปรอทที่ปนเปื้อนในชั้นดิน

คุณสมบัติ

  • อัตราการกรอง 150-250 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
  • ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี