Pure Polyethylene ไส้กรอง รุ่น 504

  • ปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น
  • ความละเอียดในการกรอง 0.3 ไมครอน
  • ดูดซับกลิ่น สี คลอรีน สารแขวนลอยต่างๆ
  • กรองกลื่นคลอรีน
  • กรองรสชาติ กลิ่น สีจากน้ำ
  • มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย
  • สะดวกติดตั้งใช้งานง่าย