Samsung เครื่องซักผ้า 2 ถัง รุ่น WT85H3210MB (ขนาด 8.5 กก.)

  • ขนาดบรรจุซัก : 8.5 กก.
  • ประเภทการบรรจุผ้า : 2 ถัง ฝาบน
  • ขนาด (HxWxD) : 902 x 832 x 483 mm.
  • เครื่องซักผ้าถังคู่ พร้อมด้วย Activ tray
  • EZ Wash Tray แบบพิเศษ
  • ไม่ขึ้นสนิม
  • หมุนปั่นอย่างทรงพลัง

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม WT85H3210MB