Sharp หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ปเบญจรงค์

 • รุ่น : KSH-D06 
 • ขนาด 0.6 ลิตร
 • ลวดลายสวยงาม อบอวลด้วยมงคลแห่งชีวิต
 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ ให้ข้าวอุ่นพร้อมรับประทานตลอดเวลา
 • มือจับ หูหิ้ว แผงสวิตช์ และขาตั้งออกแบบให้มีสีสันกลมกลืน
 • ขนาด กว้าง 239 มม. สูง 201 มม. ลึก 200 มม.
 • กำลังไฟฟ้าเข้าขณะหุง 300 วัตต์

 • รุ่น KSH-D11
 • ขนาด 1.1 ลิตร
 • ลวดลายสวยงาม อบอวลด้วยมงคลแห่งชีวิต
 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ ให้ข้าวอุ่นพร้อมรับประทานตลอดเวลา
 • มือจับ หูหิ้ว แผงสวิตช์ และขาตั้งออกแบบให้มีสีสันกลมกลืน
 • ขนาด กว้าง 263 มม. สูง 222 มม. ลึก 247 มม.
 • กำลังไฟฟ้าเข้าขณะหุง 485 วัตต์

 • รุ่น : KSH-D15
 • ขนาด 1.5 ลิตร
 • ลวดลายสวยงาม อบอวลด้วยมงคลแห่งชีวิต
 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ ให้ข้าวอุ่นพร้อมรับประทานตลอดเวลา
 • มือจับ หูหิ้ว แผงสวิตช์ และขาตั้งออกแบบให้มีสีสันกลมกลืน
 • กว้าง 308 มม. สูง 249 มม. ลึก 257 มม.
 • กำลังไฟฟ้าเข้าขณะหุง 530 วัตต์

 • รุ่น : KSH-D18
 • ขนาด 1.8 ลิตร
 • ลวดลายสวยงาม อบอวลด้วยมงคลแห่งชีวิต
 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ ให้ข้าวอุ่นพร้อมรับประทานตลอดเวลา
 • มือจับ หูหิ้ว แผงสวิตช์ และขาตั้งออกแบบให้มีสีสันกลมกลืน
 • กว้าง 323 มม. สูง 248 มม. ลึก 270 มม.
 • กำลังไฟฟ้าเข้าขณะหุง 600 วัตต์

 • รุ่น : KSH-D22
 • ขนาด 2.2 ลิตร
 • ลวดลายสวยงาม อบอวลด้วยมงคลแห่งชีวิต
 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ ให้ข้าวอุ่นพร้อมรับประทานตลอดเวลา
 • มือจับ หูหิ้ว แผงสวิตช์ และขาตั้งออกแบบให้มีสีสันกลมกลืน
 • ขนาด กว้าง 353 มม. สูง 274 มม. ลึก 291 มม.
 • กำลังไฟฟ้าเข้าขณะหุง 800 วัตต์

 • รุ่น : KSH-D22
 • ขนาด 2.2 ลิตร
 • ลวดลายสวยงาม อบอวลด้วยมงคลแห่งชีวิต
 • ระบบอุ่นอัตโนมัติ ให้ข้าวอุ่นพร้อมรับประทานตลอดเวลา
 • มือจับ หูหิ้ว แผงสวิตช์ และขาตั้งออกแบบให้มีสีสันกลมกลืน
 • ขนาด กว้าง 353 มม. สูง 274 มม. ลึก 291 มม.
 • กำลังไฟฟ้าเข้าขณะหุง 800 วัตต์