Sharp Calculator Model CS-2194H (ระบบพิมพ์ 12 หลัก)


 • เครื่องคำนวณรุ่นมีระบบพิมพ์
 • จอฟลูออเรสเซนส์ แสดงตัวเลข 12 หลัก
 • หน่วยความจำอิสระ 2 หน่วย
 • พิมพ์ 2 สี ความเร็วในการพิมพ์ 4.3 บรรทัด / วินาที
 • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 • ปุ่มGT คำนวณยอดรวมใหญ่
 • ปุ่มMU สำหรับการคำนวณหาราคาขาย ราคาทุน และหาค่าเปอร์เซ็นต์ได้ โดยอัตโนมัติ
 • ใช้พลังงานไฟฟ้าAC
 • ใช้หมึกแบบInk Ribbon
 • ขนาด ก/ย/ส 250x 345 x 78 มม.
 • น้ำหนัก 2,00