Sharp Calculator Model CS-4194HC (ระบบพิมพ์ 14 หลัก)


  • เครื่องคำนวณรุ่น มีระบบพิมพ์
  • จอฟลูออเรสเซนต์ แสดงตัวเลข 14 หลัก
  • หน่วยความจำอิสระ 2 หน่วย
  • พิมพ์ 2 สี ความเร็วในการพิมพ์ 4.3 บรรทัด / วินาที
  • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  • ปุ่มGT คำนวณยอดรวมใหญ่
  • ใช้พลังงานไฟฟ้าAC
  • ใช้หมึกแบบInk Ribbon
  • ขนาด ก/ย/ส 250x 345 x 78 มม.
  • น้ำหนัก 2.000 กรัม