Smart Sensor Temperature Humidity Clock รุ่น AS807

รายละเอียด :
- แบรนด์สินค้า Smart Sensor รุ่น AR807
- ช่วงการวัดความชื้น 20% ถึง 90%RH
- ความถูกต้องแม่นยำ ±5%RH
- ความละเอียด 1%RH
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40℃ ถึง 70 °C
- ความถูกต้องแม่นยำ ±1°C
- ความละเอียด 0.1℃/°F
- แสดงวันที่และเวลา
- เปลียนหน่วยการวัดเป็น ℃ หรือ ℉ °(C/°F switchable temperature measurements)
- แสดงอุณหภูมิ, ความชื้น และเวลาได้พร้อมกัน
- แสดงเวลาแบบ 12/24 hours clock
- แจ้งเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ
- ฟังชั่นปฏิทิน
- ฟังชั่นการตั้งปลุก
- เหมาะสำหรับวางบนโต๊ะ แขวนผนังหรือกำแพง
- แหล่งพลังงาน แบตเตอรี่ 2*1.5V AAA
- น้ำหนัก 114 กรัม
- ขนาดเครื่อง 97*105*21 มิลลิเมตร