TOA Array Microphone Model AM-1B/AM-1W

ไมโครโฟน Array >>>Real-time Steering Array Microphone


  • ไมโครโฟนมาพร้อมกับเซ็นเซอร์จับเสียง รวมทั้งมี Control Unit ให้ด้วย
  • สามารถจับเสียงได้ไกลถึง 3 เมตร และมุมองศาได้มากถึง 180 องศา
  • สามารถกำจัดวงแคบสุดที่ 50 องศา เพื่อลดเสียงอื่นรบกวน
  • ประกอบด้วยไมค์ 8 ตัว ทำงานร่วมกันอย่างอัตโนมัติ
  • การพูดสบายมากขึ้นไม่จำเป็นต้องนำไมโครโฟนมาใกล้
  • ปรับแต่งค่าได้ง่ายเพียงสัมผัสกับ iPad หรือปรับจากคอมพิวเตอร์
  • สามารถกำหนดการติดตามเสียง, ระดับความไวการรับเสียง และเปิด-ปิด Mute
  • Control Unit มี Low-Cat ตัดเสียงเบส และสามารถปรับ Gain ของไมค์ได้ 3 ระดับ