UV Disher เครื่องยูวีฆ่าเชื้อภาชนะสัมผัสอาหาร รุ่น D-10

 

 

UV Disher เครื่องฆ่าเชื้อภาชนะสัมผัสอาหาร  ภายหลังการทำความสะอาด ด้วยการ ใช้ระบบยูวี สำหรับร้านอาหาร ศูนย์อาหาร  เพื่อยับยั้งเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรีย บน ภาชนะ จาน ชาม ก่อนนำไปใช้รับประทานอาหาร  โดยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าไวโอเลต(ยูวี) โดยมีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง 99.9%  สามารถลดเชื้อ     โควิด-19 ได้ สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง เพื่อสุขอนามัยที่ดี แก่ผู้บริโภค

Green Technology เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำลายเชื้อโรค  

มาตรฐานความสะอาดที่เหนือกว่า ช่วยส่งเสริมมาตรฐานอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนในด้านมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของภาชนะสัมผัสอาหาร เพื่อผู้บริโภค มั่นใจทุกครั้ง ในความใส่ใจความสะอาด เมื่อรับประทานอาหาร