Vertex Active Board (กระดานอิเล็คทรอนิคส์) รุ่น IB-082T( ขนาด 82 นิ้ว)

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 • เป็นจอรับภาพระบบสัมผัสสำหรับแสดงข้อมูลผ่านเครื่อง Projector ขนาดวัดตามเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 82 นิ้ว
 • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟอื่น
 • สามารถใช้งานในลักษณะสัมผัสด้วยปลายนิ้วในการเขียนหรือควบคุมแทนเม้าส์ของคอมพิวเตอร์ได้
 • ใช้เทคโนโลยี Infrared Sensor แบบ Multi Touch ที่สามารถใช้งานพร้อมกัน 2 คนได้เมื่อใช้งานร่วมกับระบบปฎิบัติการ Windowsโดยให้ความละเอียดแม่นยำสูง ไม่ต้องการการบำรุงรักษา
 • สามารถใช้งานได้ดีร่วมกับ ระบบปฎิบัติการ Windows ทั้ง Version 7 และ 8
 • มีปุ่มฟังก์ชั่นพื้นฐานรวมไม่น้อยกว่า 40 คำสั่ง โดยสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาเป็น ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได้
 • มีฟังก์ชั่นปากกาพื้นฐาน ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบปากกาได้ไม่น้อยกว่า 8 รูปแบบ รวมถึงฟังก์ชั่นปากากาอัจฉริยะ และ ปากกามายากล ด้วย และสามารถเลือกสีของปากกาได้มากกว่า 256 สี จากคอมพิวเตอร์
 • มีฟังก์ชั่นการ Export ไปใน Format ต่างๆอย่างน้องดังต่อไปนี้ PPT. , DOC. , XLS. , PDF. และ File รูปภาพ
 • มีฟังก์ชั่นที่สามารถแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้สำหรับภาษาอังกฤษ
 • มีฟังก์ชั่น Spot Light เพื่อแสดงหน้าจอบางส่วน และ บังหน้าจอส่วนอื่นได้ โดยสามารถกำหนดรูปลักษณะให้เป็นวงกลม และ สี่เหลี่ยมได้ รวมทั้งสามารถปรับเลือกสีที่ใช้บังหน้าจอได้ไม่น้อยกว่า 5 สี รวมถึงปรับความโปร่งแสงได้ถึง 255 ระดับ
 • มีฟังก์ชั่นสำหรับการทำสูตรคณิตศาสตร์ได้อย่างน้อย 20 รูปแบบ
 • มีฟังก์ชั่น รูปแบบ เครื่องมือ สำหรับการช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ ได้ไม่น้อยกว่า 60 รูปแบบ รวมถึง ลูกรอก ใบพัด เลนส์เว้า เลนส์นูน
 • มีฟังก์ชั่น รูปแบบ เครื่องมือ สำหรับการช่วยสอนวิชาเคมี ได้ไม่น้อยกว่า 45 รูปแบบ รวมถึง ขาตั้ง แหนบ จานระเหย ขวดกลั่น
 • สามารถเพิ่มหน้าการใช้งานเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้ไม่จำกัด
 • สามารถสั่งพิมพ์ข้อความที่นำเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ที่ต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถบันทึกการใช้งานขีดเขียนต่างๆ พร้อมเล่นย้อนกลับในรูปแบบไฟล์ .aviได้
 • มีฟังก์ชั่นอัจฉริยะที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการวาดรูปอย่างน้อยดังต่อไปนี้ วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สามเหลี่ยมมุมฉาก ได้
 • มีฟังก์ชั่น วงเวียน ไม้บรรทัด ไม้ครึ่งวงกลม ไม้สามเหลี่ยม สำหรับการวัดบนหน้าจอได้ทันที ซึ่งสามารถเปลี่ยนขนาดเป็นขนาดต่างๆได้
 • มีฟังก์ชั่น เพื่อการซูมขยายภาพเฉพาะตำแหน่งได้
 • มีฟังกืชั่นการทำรูปแบบ 3D โดยสามารถทำรูปแบบได้อย่างน้อย 12 รูปแบบ รวมทั้งสามารถเลือกเติมสี กำหนดรูปแบบและความกว้างของเส้นได้
 • มีฟังก์ชั่นสำหรับการแทรกภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง Webcam และ Visualizer ได้รวมทั้งสามารถเลือกบันทึกภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งให้ปรากฎบนหน้าจอกระดานได้
 • พร้อมชุดยึดผนัง Wall mount