Vertex Tripod Projector Screen ขนาด 50×50 นิ้ว

คุณสมบัติ

  • เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องจอทำด้วยโลหะ เหมาะสำหรับใช้งานหนัก
  • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุ FIBER ด้านหลังเคลือบสีดำ ทนต่อการฉีกขาด และสามารถทำความสะอาดได้
  • ขาตั้งรับจอภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้ มีเสาขาตั้งจอทำด้วยเหล็กแข็ง สามารถชักขึ้นหรือลดลงได้ โดยมีตัวล็อกเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ
  • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากลางขาตั้งจอด้วยตัวล็อก ซึ่งจะล็อกได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย
  • ตัวกล่องจอรับภาพสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อก
  • ขนาดของจอภาพ 50×50 นิ้ว
  • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้ เพื่อให้ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการ โดยมีตัวล็อกติดอยู่กับเสาขาตั้งจอ เพื่อใช้การดึงจอภาพให้ตึง และล็อกเข้ากับเสาขาตั้งจอ ทำให้มั่นใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใช้งาน
  • มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
  • มีระบบ Fingertip Tension Lock ที่ทำให้จอกางได้ตึงเรียบ และม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย
  • มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดจากแกนหมุน