Wacom Mobile Studio Pro 16 i5 256 GB รุ่น DTH-W1620M

SPECIFICATIONS

อิสรภาพเพื่อการสร้างสรรค์ใน Mobile Studio อันทรงพลัง

สร้างขึ้นมาสำหรับมืออาชีพด้านงานสร้างสรรค์ที่ต้องการอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดได้ทุกที่ Wacom MobileStudio Pro 16 จะทำให้คุณมีเครื่องมือสร้างสรรค์ทั้งสตูดิโอเพื่อการทำงานที่ราบรื่นตั้งแต่ 2 มิติ ไปจนถึง 3 มิติ ด้วยผืนผ้าใบที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์พร้อมปากกาแบบพกพาอันทรงพลังรุ่นนี้ยังมาพร้อม Pro Pen 2 ใหม่จาก Wacom ดำรงอยู่ กล้า สร้างสรรค์