Yamaha Digital Mixer 02R96VCM

Yamaha Digital Mixer 02R96VCM AUDIO  SYSTEMS
Specification

การปฏิวัติทางมาตรฐานครั้งใหม่

รุ่นต่อเนื่องจาก02R มาตรฐานที่แท้จริงสำหรับโปรดักชั่นคอนโซล มาพร้อมกับVCMและปลั๊กอินเอฟเฟ็กต็

02R96VCM : การออกแบบใหม่ของ 02R เดิมที่เพิ่มคุณภาพเสียงของ DM2000 และการควบคุมที่ทันสมัยพร้อมประสิทธิภาพการทำงานในแต่ลักษณะ O2R96VCM รุ่นที่ 2 พรั่งพร้อมไปด้วยฟังก์ชั่นสำหรับการทำงานโปรดักชั่นขั้นสูงบวกกับการเชื่อมต่อกับเอฟเฟ็ค Add-on

Datasheet : 02R96VCM