สินค้าแนะนำ

windows/ Android/ Linux Box
POS With Printer
Rugged Tablet
Windows Tablet&2 in 1
Touch Table
Floor Standing Outdoor
Wall Mounted Outdoor

OUR SERVICE – การบริการ

► Installation Service (บริการติดตั้ง) ทางบริษัทฯรับติดตั้งระบบภาพ ระบบเสียงภายในห้องประชุมและสำนักงาน เดินเสียงตามสาย ติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งระบบเข้า-ออกภายในสำนักงาน ติดตั้งระบบไม้กั้นประตู ฯลฯ

► Maintenance Service (บริการบำรุงรักษา) มีบริการตรวจเช็ค  ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ ชุดประชุมทางไกล ชุดไมค์ประชุม   และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่าย

► Projector Rental Service (บริการให้เช่าโปรเจคเตอร์)

► Visualizer Rental Service (บริการให้เช่าวิชวลไลเซอร์)