คลอรีนไดออกไซด์ สารฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อโรคในน้ำ

สารกรีนไบออกไซด์ เป็นสารฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นในนํ้า จึงนิยมใช้ทำความสะอาดห้องนํ้าและท่อนํ้าประปาในโรงแรม โรงพยาบาล บำบัดนํ้าเสีย สระว่ายนํ้าอุตสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวกับอุปโภค-บริโภค ปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนคลอรีนที่เป็นอันตราย

ปลอดภัยและใช้งานง่าย :
- ใช้ของเหลว 2 ตัวในการผสม : ผสมนํ้าในอัตราส่วน 1 : 200 เพื่อฉีดพ่นแล้วเช็ดพื้นผิวเพื่อฆ่าเชื้อโรค
- ไม่เป็นอันตราย และเชื่อถือได้เมื่อเปรียบเทียบกับคลอรีนไดออกไซดรูปแบบอื่น

ประหยัดในการใช้งาน :
- ไม่ต้องลงทุนติดตั้งเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์
- ใช้เครื่องมือวัดค่าและอุปกรณ์การจ่ายคลอรีนไดออกไซด์แบบง่ายได้

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :
- ไม่เกิดสาร by-products
- ไม่เกิด THMs และ HAAs ซึ่งเป็นสารตกค้าง ทำให้เกิดมะเร็งได้
- ไม่มีกลิ่น หรือรสชาติตกค้าง เมื่อใช้ในการบำบัดนํ้า
- สามารถใช้ฉีดพ่น เช็ดล้างฆ่าเชื้อตามอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ห้องปฎิบัติการ โรงงาน โรงเรือนปศุสัตว์ สนามบิน ที่อยู่อาศัย ระบบขนส่ง เป็นต้น
- ใช้เช็ดพื้นผิวทั่วไป พื้นผิวโต๊ะ อุปกรณ์ต่างๆ พื้นผิวกระเบื้อง อ่างล้างมือ พื้น ผนัง พื้นผิวโครเมียม เช่น บริเวณที่จับประตูห้องนํ้า และอ่างอาบนํ้า รวมถึงพื้นผิวประกอบอาหาร เป็นต้น

ข้อเปรียบเทียบ Chlorine CIO2 Generator Green Bioxide®
สารที่ได้ CI2, HOCI, OCI CIO2-, CIO3-∼70% Pure CIO2 99.99%
ความปลอดภัย เกิด MX, THM, HAA (สารก่อมะเร็ง) ยังคงเกิด THM และมีโอกาสระเบิดได้ ปลอดภัย (EN12671, USEPA)
การทำงานของสาร ออกซิเดชั่น ออกซิเดชั่นมากกว่าคลอรีน 2.6 เท่า ออกซิเดชั่นมากกว่าคลอรีน 2.6 เท่า
การใช้งาน ใช้งานง่าย ใช้ได้เพียงจุดเดียวที่ติดตั้งเครื่อง ใช้งานได้หลายจุด หลายความเข้มข้น
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ 100% ฆ่าเชื้อได้ 100% ฆ่าเชื้อได้ 100%
การกำจัดไบโอฟิล์ม กำจัดได้น้อย กำจัดได้ทั้งหมด กำจัดได้ทั้งหมด
ช่วง ph 6-8 4-10 4-10
ราคา ต่ำ สูงมาก ปานกลาง