เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน / Office Furniture

โต๊ะคอมพิวเตอร์
โต๊ะเอนกประสงค์
โต๊ะทำงาน
ตู้บานเลื่อนกระจก
ตู้บานเลื่อนทึบ
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้บานเลื่อนทึบสูง
ตู้สองบานเปิดทึบสูง
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง
ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบสูง
ตู้เสื้อผ้าบานทึบ-กระจกเงา
ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก
โต๊ะขาพับเอนกประสงค์
ชั้นวางของอเนกประสงค์
ตู้บานเปิดกระจกใส4ช่อง
กระจกวางหน้าโต๊ะ
ฐานรองตู้
ถาดคีย์บอร์ด