ชุดเครื่องกรองน้ำ BB RO-5

รหัส : BB RO-5

ระบบ B.BLUE RO – ไม่มีปั๊ม

* ระบบ RO BB 20″ x4.5″ RO- 5 ขั้นตอน

* พอร์ตเข้า/ออก 3/4″ (ท่อระบบ 3/8″)

* กรองตะกอนพีพี

* ตัวกรอง UDF

* ตัวกรอง FPC / ตัวกรองคาร์บอนบล็อก

(เป็นทางเลือก)