ชุดเครื่องกรองน้ำ WHB-BB103,WHA-BB103S

WHB-BB103

ชื่อ: ชุดเครื่องกรองน้ำทั้งบ้าน ~ 3 ขั้นตอน

ชุดเครื่องกรองน้ำทั้งบ้าน ~ 3 ขั้นตอน

ตัวกระบอก:10" Big-Blue

ทางเข้า/ออก: 3/4" ,1" , 1-1/4" , 1-1/2"

ขายึด: ขายึดสแตนเลส

WHA-BB103S

ชื่อ: ชุดเครื่องกรองน้ำทั้งบ้าน ~ 3 ขั้นตอน

ชุดเครื่องกรองน้ำทั้งบ้าน ~ 3 ขั้นตอน

ตัวกระบอก:10" Big-Blue

ทางเข้า/ออก: 3/4" ,1" , 1-1/4" , 1-1/2"

ขายึด: แผ่นเหล็กเคลือบ