ชุดเซ็ตฉากสตูดิโอขนาดใหญ่ Backdrop Blue Screen 3×4 เมตร / 3×6 เมตร

Set XL2
อุปกรณ์ภายในชุด
1. ขาตั้งโครงฉากสตูดิโอ ขนาด 2.8x3 ม.     x1
2. ผ้าฉากน้ำเงิน (Cotton) ขนาด 3x4 ม.     x 1

Set XXL2
อุปกรณ์ภายในชุด
1. ขาตั้งโครงฉากสตูดิโอ ขนาด 2.8x3 ม.     x1
2. ผ้าฉากน้ำเงิน (Cotton) ขนาด 3x6 ม.     x 1

ผ้าฉากน้ำเงิน (Cotton) ขนาด 3x4 ม. 
 • เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
 • ผ้าจะเป็นรอยพับมาจากโรงงาน เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง
 • สามารถรีดให้เรียบได้โดยใช้เตารีดปกติหรือเตารีดไอน้ำ
 • สามารถซักทำความทำสะอาดได้
 • ผ้าเย็บร้อยโครงเรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
 • ผ้าเย็บชายผ้าทุกด้านเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขลุย
ผ้าฉากน้ำเงิน (Cotton) ขนาด 3x6 ม. 
 • เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
 • ผ้าจะเป็นรอยพับมาจากโรงงาน เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง
 • สามารถรีดให้เรียบได้โดยใช้เตารีดปกติหรือเตารีดไอน้ำ
 • สามารถซักทำความทำสะอาดได้
 • ผ้าเย็บร้อยโครงเรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
 • ผ้าเย็บชายผ้าทุกด้านเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขลุย