ชุดเซ็ตฉากสตูดิโอขนาดใหญ่ Backdrop Green Screen 3×4 เมตร/ 3×6 เมตร

Set XL5 
อุปกรณ์ภายในชุด
- ขาตั้งฉากสตูดิโอ ขนาด 2.8x3 ม.     x1
- ผ้าฉากเขียว (Cotton) ขนาด 3x4 ม.     x 1

Set XXL5
อุปกรณ์ภายในชุด
- ขาตั้งฉากสตูดิโอ ขนาด 2.8x3 ม.     x1
- ผ้าฉากเขียว (Cotton) ขนาด 3x4 ม.     x 1

ผ้าฉากหลังคอตตอน สีเขียว ขนาด 3x4 ม.

  • เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
  • ผ้าจะเป็นรอยพับมาจากโรงงาน เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง
  • สามารถรีดให้เรียบได้โดยใช้เตารีดปกติหรือเตารีดไอน้ำ
  • สามารถซักทำความสะอาดได้
  • ผ้าเย็บชายผ้าทุกด้านเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขลุย

ผ้าฉากหลังคอตตอน สีเขียว ขนาด 3x6 ม.

  • เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
  • ผ้าจะเป็นรอยพับมาจากโรงงาน เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง
  • สามารถรีดให้เรียบได้โดยใช้เตารีดปกติหรือเตารีดไอน้ำ
  • สามารถซักทำความสะอาดได้
  • ผ้าเย็บชายผ้าทุกด้านเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขลุย