ชุดเซ็ตฉากสตูดิโอขนาดใหญ่พิเศษ Backdrop Green Screen Pro 4×6/5×8/7×8 เมตร

Set P2
อุปกรณ์ภายในชุด
- ชุดขาตั้งโครงฉากสตูดิโอ 2.8 x4 ม. x 1
- ผ้าฉากคอตตอนสีเขียว 4x6 ม. x 1

Set P3
อุปกรณ์ภายในชุด
- ขาตั้งฉากสตูดิโอ ขนาด 3x5 ม. x 1
- ผ้าฉากเขียว (Cotton) ขนาด 5x8 ม. x 1
- ตัวที่หนีบผ้า x 10

Set P4
อุปกรณ์ภายในชุด
- ขาตั้งฉากสตูดิโอ ขนาด 3x7 ม. x 1
- ผ้าฉากเขียว (Cotton) ขนาด 7x8 ม. x 1
- ตัวที่หนีบผ้า x 10

ผ้าฉากหลังสตูดิโอ ขนาด 4x6 ม. สีเขียว

 • เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
 • ผ้าจะเป็นรอยพับมาจากโรงงาน เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง
 • สามารถรีดให้เรียบได้โดยใช้เตารีดปกติหรือเตารีดไอน้ำ
 • สามารถซักทำความทำสะอาดได้
 • ผ้าเย็บชายผ้าทุกด้านเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขลุย

ผ้าฉากหลังสตูดิโอ ขนาด 5x8 ม. สีเขียว

 • เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
 • ผ้าจะเป็นรอยพับมาจากโรงงาน เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง
 • สามารถรีดให้เรียบได้โดยใช้เตารีดปกติหรือเตารีดไอน้ำ
 • สามารถซักทำความทำสะอาดได้
 • ผ้าเย็บชายผ้าทุกด้านเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขลุย

ผ้าฉากหลังสตูดิโอ ขนาด 7x8 ม. สีเขียว

 • เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน
 • ผ้าจะเป็นรอยพับมาจากโรงงาน เพื่อง่ายต่อการจัดส่ง
 • สามารถรีดให้เรียบได้โดยใช้เตารีดปกติหรือเตารีดไอน้ำ
 • สามารถซักทำความทำสะอาดได้
 • ผ้าเย็บชายผ้าทุกด้านเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขลุย