Luckyworld ตู้บานเปิดกระจกใส 4 ช่อง รุ่น KWG-183

1. รายละเอียดทางเทคนิค
1.1 เป็นตู้ 2 บานเปิดระบบ KNOCK DOWN ขนาด 91 x 45.7 x 183 สำหรับใช้จัดเก็บเสื้อผ้าและะวางอุปกรณ์อื่น ๆ
1.2 โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป ประกอบชิ้นส่วนเป็นโครงตู้แบบ
ตัวเสียบล็อค ยึดโครงสร้างให้แข็งแรงด้วยสกรู
1.3 บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรพับและอาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส 4 ช่อง
โดยกระจกหนา 3 มิลลิเมตร
1.3 กุญแจเป็นแบบมือจับชนิดบิด ระบบล๊อคอิสระ
1.4 ชั้นวางของทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรพับและอาร์คขึ้นรูป มี 3 ชั้นแต่ละชั้นสามารถปรับ
ระดับได้ตามต้องการ
1.5 ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็กด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 °C นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นเมทัลลิคและอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 °C นาน 10 นาที