Luckyworld ถาดคีย์บอร์ด

ถาดคีย์บอร์ด รุ่น KEY-3566-TG

รายละเอียดทางเทคนิค

1.1  เป็นเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า  0.6  มิลลิเมตร พับขึ้นรูป
1.2  ประกอบยึดรางเลื่อน 14 นิ้ว ทั้งสองข้างด้วยสกรูเกลียวปล่อย
1.3 มีขนาดกว้าง 660 x ลึก 350 x หนา 20  มิลลิเมตร
1.4   ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็กด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสีโดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 °C นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นอีฟ๊อกซี่และอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 C นาน 10 นาที

ถาดคีย์บอร์ด KEY-3560-TG

 

รายละเอียดทางเทคนิค


1.1  เป็นเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า  0.6  มิลลิเมตร พับขึ้นรูป
1.2  ประกอบยึดรางเลื่อน 14 นิ้ว ทั้งสองข้างด้วยสกรูเกลียวปล่อย
1.3 มีขนาดกว้าง 600 x ลึก 350 x หนา 20  มิลลิเมตร
1.4   ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็ก

ด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและ     สารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 ?C นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นอีฟ๊อกซี่     และอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 ?C นาน 10 นาที