นํ้ายาล้างชิ้นส่วนทางไฟฟ้า

Switch Cleaner Lubricant

นํ้ายาล้างและหล่อลื่นสวิตช์ไฟฟ้า

 
Size : 300 g. NET

Electrical Parts Cleaner

นํ้ายาล้างชิ้นงานทางไฟฟ้า

Size : 400 g. NET

Lectra-Clean® (Aus)

นํ้ายาล้างชิ้นส่วนทางไฟฟ้าเข้มข้นสูง

Size : 400 g. NET

Lectra-Clean®

นํ้ายาล้างชิ้นส่วนทางไฟฟ้า

Size : 539 g. NET