นํ้ายาล้างหน้าสัมผัสไฟฟ้า

QD Electronic Cleaner

นํ้ายาล้างหน้าสัมผัสไฟฟ้า

Size : 311 g. NET

QD Contact Cleaner

นํ้ายาล้างหน้าสัมผัสไฟฟ้าสูตรแห้งเร็ว

Size : 312 g. NET

NF Contact Cleaner

นํ้ายาล้างหน้าสัมผัสไฟฟ้า(ไม่ติดไฟ)

Size : 400 g. NET

CO Contact Cleaner 

นํ้ายาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า

Size : 150 g. NET
Size : 350 g. NET

Isopropyl Alcohol Cleaner

แอลกอฮอลล้างหน้าคอนแทคไฟฟ้า

Size : 340 g. NET