ระบบกรองน้ำ Cleanpure Filter System

SCCT1

ท็อปเคาน์เตอร์ - สเตจเดียว

*พอร์ต 10" x2.5", 1/4"

*ตัวกรอง PP / ตัวกรอง FIB PP / ตัวกรอง UDF / ตัวกรองคู่ UDF+PP

ตัวกรอง FPC / ตัวกรองคาร์บอนบล็อก

(จะเป็นทางเลือก)

SCUC2

ใต้อ่างล้างจาน - เวทีคู่

*พอร์ต 10" x2.5"- 1/4" , 3/8"

*ตัวกรอง PP / ตัวกรอง FIB PP

*ตัวกรอง UDF / ตัวกรอง FPC / ตัวกรองบล็อกคาร์บอน

(จะเป็นทางเลือก)

SCUC3

ใต้อ่างล้างจาน - สามขั้นตอน

*พอร์ต 10" x2.5"- 1/4" , 3/8"

*ตัวกรอง PP / ตัวกรอง FIB PP

*ตัวกรอง UDF

*ตัวกรอง FPC / ตัวกรองบล็อกคาร์บอน

(จะเป็นทางเลือก)