ระบบเสียง – Audio Systems

ชุดบรรยายไร้สาย
แอมป์
มิกเซอร์
อีควอไลเซอร์
ไมโครโฟน
โทรโข่ง
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่
ลำโพง
ลำโพงติดเพดาน
ลำโพงติดผนัง
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงฮอร์น