ระบบเสียง – Audio Systems

ชุดบรรยายไร้สาย
แอมป์
มิกเซอร์
อีควอไลเซอร์
ไมโครโฟนไร้สาย
ไมโครโฟนมีสาย
โทรโข่ง
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่
ลำโพงติดเพดาน
ลำโพงติดผนัง
ลำโพงฮอร์น
ลำโพงคอลัมน์
ลำโพงไลน์อาเรย์