สเปรย์เคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า

Acrylic Conformal Coating

สเปรย์เคลือบใสเพื่อความเป็นฉนวน

Size : 400 g. NET

Clear Urethane Seal Coat

ยูริเทนเคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า (สีใส)

Size : 300 g. NET

Red Urethane Seal Coat

ยูริเทนเคลือบอุปกรณ์ไฟฟ้า (สีแดง)

Size : 300 g. NET

Lectra Shield

นํ้ายากันสนิมชิ้นส่วนทางไฟฟ้า

Size : 300 g. NET