เครื่องกรองน้ำระบบ RO รุ่น RO-400,RO-400C

RO-400
RO-400C
ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะ
*RO ใช้ 3012/3013:400G/500G/600G *RO ใช้ 3012/3013:400G/500G/600G
*แรงดันไฟฟ้า:110/220(โวลต์) *แรงดันไฟฟ้า:110/220(โวลต์)
*ขนาด:D26xW25xH49cm *ขนาด:D26xW25xH49cm
*ติดตั้งเกจวัดน้ำมันขนาด 1.5" แล้ว *ติดตั้งเกจวัดน้ำมันขนาด 1.5" แล้ว
*ฟิลเตอร์ DP 10"x3": *ฟิลเตอร์ DP 10"x3":
กรองตะกอนพีพี / กรองเอฟพีซี กรองตะกอนพีพี / กรองเอฟพีซี
ตัวกรอง UDF / ตัวกรองบล็อกคาร์บอน / ตัวกรอง FPC ตัวกรอง UDF / ตัวกรองบล็อกคาร์บอน / ตัวกรอง FPC
3012/3013 RO เมมเบรนกรอง 3012/3013 RO เมมเบรนกรอง
โพสต์ตัวกรอง GAC โพสต์ตัวกรอง GAC