เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค / Disinfecting and Cleaning Products

หน้ากากอนามัย
เครื่องยูวีฆ่าเชื้อโรค
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
ทำความสะอาดมือ