เครื่องใช้สำนักงาน / Office Automation

ปลั๊กพ่วง
ปลั๊กติดผนัง / ติดโต๊ะ
หูฟัง
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
ตู้สาขาโทรศัพท์
เครื่องทำลายเอกสาร
เครื่องคิดเลข
เครื่องเจาะเข้าเล่ม
เครื่องตัดกระดาษ / เครื่องตัดนามบัตร
เครื่องสแกนเอกสาร
เครื่องพับกระดาษ
เครื่องพิมพ์