เครื่องใช้สำนักงาน – Office Automation

ปลั๊กพ่วง
ปลั๊กติดผนัง / ติดโต๊ะ
หูฟัง
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
เครื่องทำลายเอกสาร
เครื่องเคลือบเอกสาร
เครื่องคิดเลข
เครื่องเจาะเข้าเล่ม
เครื่องตัดกระดาษ / เครื่องตัดนามบัตร
เครื่องสแกนเอกสาร
เครื่องพิมพ์
เครื่องตอกบัตร