Luckyworld โต๊ะขาพับอเนกประสงค์

โต๊ะขาพับอเนกประสงค์  FGS-60150-OR โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ FGS-60180-RG

โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้

  • รุ่น FGS-60150 ขนาด 150(กว้าง) x 60(ลึก) x 74(สูง) เซนติเมตร
  • รุ่น FGS-60180 ขนาด 180(กว้าง) x 60(ลึก) x 74(สูง) เซนติเมตร
  • หน้าโต๊ะทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป มีความหนาหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
  • โครงขาทั้ง 2 ข้าง ทำจากเหล็กแป๊บเหลี่ยม เชื่อมติดกับคานเหล็กแป็บ
  • คานรองหน้าโต๊ะ ทำจากเหล็กแป๊บเหลี่ยม เชื่อมติดเหล็กฉาก สำหรับยึดโครงขาตัว H
  • แกนบานพับทำจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูป ชุบด้วยโครเมียม