โต๊ะอเนกประสงค์ Luckyworld รุ่น KDS-120-TG

  • โต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก
  • ขนาด 120(กว้าง) x 50(ลึก) x 74(สูง) เซ็นติเมตร
  • หน้าโต๊ะทำจากเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป มีความหนาหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
  • ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร ด้านหน้ามีช่องร้อยสายไฟ
  • ขาทั้ง 2 ข้าง ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
  • มีชั้นวางของ 2 ชั้น ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป