โต๊ะอเนกประสงค์ Luckyworld

โต๊ะอเนกประสงค์ KDS-120-TG โต๊ะอเนกประสงค์ KDS-120-RG โต๊ะอเนกประสงค์ KDS-120-EG
โต๊ะอเนกประสงค์ KDS-120-GG โต๊ะอเนกประสงค์ KDS-120-OR

 

โต๊ะอเนกประสงค์ Luckyworld รุ่น KDS-120

 • โต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก
 • ขนาด 120(กว้าง) x 50(ลึก) x 74(สูง) เซ็นติเมตร
 • หน้าโต๊ะทำจากเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป มีความหนาหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
 • ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร ด้านหน้ามีช่องร้อยสายไฟ
 • ขาทั้ง 2 ข้าง ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
 • มีชั้นวางของ 2 ชั้น ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป

ข้อควรระวัง

1. หลีกเลี่ยงการติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีความร้อน และความเปียกชื้นสูง

2. ห้ามเช็ดทำความสะอาดด้วยวัสดุผิวหยาบ และน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารเคมีกัดกร่อน

โต๊ะอเนกประสงค์ Luckyworld รุ่น KDS-150

 • โต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก
 • ขนาด 150(กว้าง) x 50(ลึก) x 74(สูง) เซ็นติเมตร
 • หน้าโต๊ะทำจากเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป มีความหนาหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
 • ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร ด้านหน้ามีช่องร้อยสายไฟ
 • ขาทั้ง 2 ข้าง ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
 • มีชั้นวางของ 2 ชั้น ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป

ข้อควรระวัง

1. หลีกเลี่ยงการติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีความร้อน และความเปียกชื้นสูง

2. ห้ามเช็ดทำความสะอาดด้วยวัสดุผิวหยาบ และน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารเคมีกัดกร่อน